Jak działa obiekt klimatyzacji w samochodach?

28-05-2020
Zadaniem klimatyzacji jest zwiększenie komfortu jazdy, utrzymując optymalną dla podróżującego temperaturę w przedziale od 21 do 27℃, niezależnie od zewnętrznych warunków pogodowych. W celu uzyskania takiego efektu, układ musi odebrać ciepło z wnętrza pojazdu, oddając je na zewnątrz. Substancją wspomagającą powyższe, jest czynnik chłodniczy R134a lub 1234yf (w nowszych autach).
 
Jak to działa?
 
Układ klimatyzacji składa się z:
  • Kompresora (sprężarki);
  • Skraplacza (chłodnicy klimatyzacji);
  • Osuszacza;
  • Zaworu rozprężnego;
  • Parownika;
 
Głównym elementem układu jest kompresor, który sprężając gaz, wymusza jego obieg.
 
Ciekawostka! Czynnik chłodniczy zmienia swój stan skupienia z gazowego w ciekły i odwrotnie. Czynnik zostaje przetłoczony przez sprężarkę pod wysokim ciśnieniem, skąd trafia przewodami do skraplacza. Chłodnica klimatyzacji, dzięki swojej budowie, odbiera ciepło czynnika, tym samym skraplając go. Następnie czynnik w postaci ciekłej pod wysokim ciśnieniem, wędruje do zaworu rozprężnego (lub dyszy rozprężnej), który powoduje gwałtowną redukcję ciśnienia, skutkującą spadkiem temperatury w układzie. Następnie czynnik trafia do parownika, gdzie ponownie zmienia stan skupienia na gazowy. Z parownika gaz jest zasysany przed kompresor, co zapoczątkowuje cykl na nowo.