Polityka prywatności

Szanowny kliencie, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( określane jako ,,RODO", ,,ORODO", ,,GDPR" lub ,, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Z tego powodu informujemy o przetwarzaniu Państwa danych oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.
Szanujemy i chronimy Państwa prywatność prywatność. Dlatego opracowaliśmy dokument, który precyzuje zagadnienia związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem informacji o użytkownikach i klientach sklepu Chłodnice Konarscy.
 
Zakres przetwarzanych danych osobowych
 
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z zawarta umową sprzedaży i obsługa gwarancyjną zakupionego towaru. W tym celu Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy lub naprawy, wystawiania dokumentów sprzedaży ( faktura VAT) oraz realizacji transportu zakupionego towaru.
 


Informacje zawarte w logach dostępowych


Podobnie jak większość firm, posiadających własne serwery, zbieramy informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostepowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów, jak również w celach statystycznych.


Dane podawane w zamówieniu


Aby zrealizować zamówienie na towary dostępne w naszej ofercie należy wypełnić formularz zawierający podstawowe dane o użytkowniku (imię, nazwisko, nazwa firmy, kontakt, adres), dane te są niezbędne do zrealizowania zamówienia, wysłania przesyłki.
Dane użytkowników zamawiających inne usługi są przez nas wykorzystywane do zrealizowania transakcji i celów księgowych (np. wystawienie faktury). Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim.
 W przypadku wystawienia faktury VAT, dane osobowe podawane są na podstawie art. 106 e ust.1 Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.z 2017 r. poz. 2491).Wszelkie dane osobowe są podawane dobrowolnie zgodnie z celami, dla których są zbierane. Brak udostępnienia danych do faktury VAT, uniemożliwi jej wystawienie, dlatego nasza firma jako dowód zakupu wystawi paragon. Brak udostępnienia danych wysyłkowych, w przypadku gdy adres dostawy jest różny od adresu podanego do faktury VAT, skutkować będzie niezrealizowaniem zamówienia.


Subskrypcja Newsletter
 

Zapisanie się na Newsletter wymaga podania adresu e-mailowego umożliwiającego kontakt z użytkownikiem. W każdym e-mailu typu newsletter, rozsyłanym do klientów, można poprzez kliknięcie w odpowiedni link usunąć swoje dane z bazy adresów zapisanych na newsletter, prośbe taką można również skierować na admin@chlodnice-konarscy.com

Klienci dokonujący zakupu są automatycznie wpisywani do bazy newsletter. Sklep informuje w ten sposób użytkowników o zmianach w ofercie, czy dostępnych promocjach. Nie wykorzystujemy tych danych do rozsyłania spamów i artykułów reklamowych.
 
Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe.
 
Administrator nie udostępnia Państwa danych osobowych podmiotom trzecim z wyjątkiem podmiotów, które są uprawnione na podstawie ustawy lub umowy w szczególności:
a) uprawnione organy podatkowe do wglądu do dokumentów księgowych
b) upoważnionej księgowej
c) Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej uprawnionej na podstawie zawartej z administratorem odrębnej umowy w celu dostarczenia wskazanej osobie na wskazany adres zamówionego towaru.
 
Czas przechowywania danych osobowych
 
Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w krórym wystawiona została faktura VAT.


Przechowywanie danych na serwerach 


Metoda przechowywania powierzonych nam danych na naszych serwerach (np. kont e-mailowych) jest zgodna z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dane te chronione są różnego rodzaju zabezpieczeniami.


Cookies


Twoja przeglądarka internetowa przechowuje pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika, na ich podstawie nie są przechowywane lub przetwarzane dane osobowe.

Sklep przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu utrzymania sesji użytkownika po wejściu na stronę np. zachowanie zawartości koszyka


Zmiany w polityce ochrony prywatności SOTE


Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój naszego sklepu mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności strony chlodnice-konarscy.coml. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników naszej strony.


Faktury


Akceptując politykę prywatności wyrażasz zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Fakturę za zakupiony produkt/usługę otrzymasz mailem.

 

Państwa prawa w stosunku do przekazanych danych osobowych.

Administrator informuje, iż ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych( sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz przeniesienia danych), o ile prawo na to zezwala.


Kontakt


W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania ze strony chlodnice-konarscy.com czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres: admin@chlodnice-konarscy.com